Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.


Rekisterin nimi

Sydän Soin asiakastietorekisteri:


Rekisterinpitäjä

Nimi: Sydän Soi

Y tunnus: 3159145-6

Osoite: Meritullinkatu 15 D 40

Postinumero: 00170

Postitoimipaikka: Helsinki

Puhelinnumero: 045 634 8162

Sähköpostiosoite: maria@sydansoi.fi


Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.


Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. 


Rekisterin tietosisältö

Rekisteri asiakkaiden tiedoista:

Nimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Osoite, Käyttäjätunnus ja Salasana.

Rekisteri uutiskirjeen tilaajista:

Nimi ja Sähköposti.


Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.


Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään. Tietoja voidaan kerätä myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:


Rekisterin suojaus

Kurssisivustomme sijaitsee Thinkific Labs Inc. (“Thinkific”) -yhtiön palvelimilla. Thinkific ylläpitää verkkokurssialustaa, joka mahdollistaa meidän myydä kurssiamme sinulle. Tietosi säilytetään Thinkificin tietokannassa, palomuurin takana. 

Thinkific Labs Inc. on kanadalainen kansainvälinen yritys. Tästä johtuen Thinkific saattaa siirtää henkilökohtaisia tietojasi EU/ETA-alueen ulkopuolelle, kuten Kanadaan tai Yhdysvaltoihin. Thinkific huolehtii, että tällaiset tiedonsiirrot tapahtuvat tietoturvallisesti. Thinkific vastaa myös rekisterin tietoturvasta. (https://www.thinkific.com/privacy-policy/)


Maksaminen

Kun teet ostoksen sivuillamme, käytämme Stripe-palvelua maksunvälittäjänä. Maksut ovat suojattuja PCI DSS -standardin mukaisesti (Payment Card Industry Data Security Standard luo tietoturvaa korttimaksamiseen ja määrittelee korttimaksamisen turvallisuuden teknisten vaatimusten minimitason). Ostostasi koskevat tiedot säilytetään vain siihen asti, että ostotapahtuma on suoritettu loppuun.


Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.